Không kinh doanh có phải nộp thuế?

Câu hỏi: Em có mở gara sửa chữa ô tô. Khi đăng ký giấy phép kinh doanh em đăng ký là sửa chữa ô tô và mua bán phụ tùng ô tô. Nhưng trong quá trình hoạt động em chỉ sửa chữa mà … Continued