Xây dựng trái phép có bị xử phạt không?

Câu hỏi: Công trình thi công xây dựng vi phạm và bị UBND phường Dĩ An ra Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 về việc đình chỉ thi công xây dựng đối với công trình. sau khi bị đình chỉ … Continued