Cho em hỏi sức khỏe đầy đủ nhưng chỉ cận 2 độ có phải đi không ạ vì em nghe nói luật có chút đổi mới

One Comment

Leave a Reply
 1. Cho em hỏi sức khỏe đầy đủ nhưng chỉ cận 2 độ có phải đi không ạ vì em nghe nói luật có chút đổi mới
  Trả lời
  Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn giải quyết thắc mắc của bạn như sau
  Bảng số 2, Phụ lục ban hành ban kèm theo Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP về quy định việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định:
  Cận thị Phân loại
  Cận thị dưới -1,5 D 2
  Cận thị từ -1,5 D đến dưới -3 D 3
  Cận thị từ -3D đến dưới -4D 4
  Cận thị từ -4D đến dưới -5D 5
  Cận thị từ -5D trở lên 6
  Cận thị đã phẫu thuật trên 1 năm kết quả tốt Dựa vào thị lực không kính hạ xuống 1 bậc

  Xét tiêu chuẩn về mắt thì hiện tại bạn thuộc phân loại 3. Theo luật Nghĩa vụ quân sự quy định về việc phân loại sức khỏe như sau

  Điều 9. Phân loại sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự
  4. Cách phân loại sức khỏe: Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự. để phân loại cụ thể như sau:
  a) Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1, có thể phục vụ ở hầu hết các quân, binh chủng.
  b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2, có thể phục vụ trong phần lớn các quân, binh chủng.
  c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3, có thể phục vụ ở một số quân, binh chủng.
  d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4, có thể phục vụ hạn chế ở một số quân, binh chủng.
  đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5, có thể làm một số công việc hành chính sự vụ khi có lệnh tổng động viên.
  e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6, là loại sức khỏe được miễn làm nghĩa vụ quân sự.

  Như vậy theo quy định bạn vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự như bình thường
  Trên đây là nội dung tư vấn chúng tôi. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời

Trả lời

Lấy tài sản riêng của vợ để chịu trách nhiệm Liên đới

Làm giấy khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn