áp dụng đồng thời cả đình chỉ thực hiện hợp đồng và phạt vi phạm

các anh/chị cho e hỏi trong thương mại thì có được áp dụng đồng thời cả đình chỉ thực hiện hợp đồng và phạt vi phạm không ạ?

Trả lời

Review hợp đồng

có được bồi thường tiền thuê đất thời hạn còn lại của HĐ