Bảo hiểm xã hội

Luật sư Cho e hỏi là em mới học xong ra đi làm ở 1 công ty nhưng họ nợ bảo hiểm nhà nước hơn 1 năm, hỏi thì họ bảo đóng được 3 tháng ạ. Lúc e nghỉ việc họ bảo chưa chốt được bảo hiểm nên k lấy được sổ . Giờ e đi làm ở công ty mới muốn làm lại sổ khác được không ạ. Hoặc có cách nào lấy lại được sổ cũ không ạ , mà lấy lại được sổ cũ thì em có phải đóng bù vào những tháng mà công ty cũ kia chưa đóng không ạ

Trả lời

Vấn đề hợp đồng lao động

Xe khách vi phạm