Bắt xe

Cho em hỏi .  Khi em đi làm thì em gặp 2 anh dân quân mặt thường phục nên em không biết . Và đã nẹt bô khi duy triển nhưng 2 anh không kêu em dừng xe hây đuổi theo.  Do cty gần nhà nên em chạy vào cty khi vào nhà xe thì anh dân quân kêu em dắt xe ra em không dắt anh bảo không dắt tao vào dắt ra à nên em dắt ra . Và kêu em lên xe rồi đưa về xã ký biên bản phạt.  Dậy cho em hỏi trường hợp này em nên giải quyết làm sao khi lên đóng phạt.? ?

Trả lời

Giao thông

Chuyển hộ khẩu cho con về ở với mẹ khi ba mẹ ly hôn