cách thức, nâng lương

e có được bầu làm Bí thư Đoàn xã nhiệm kỳ 2017-2022, có quyết định ngày 1/6/2017, vì là bằng trung cấp nên áp hệ số lương là 1.86. đến tháng 2018 em nhận bằng Đại học và hương hệ số lương 2.34 ngày 1/9/2018. Vậy thời gian tính bậc lương tiếp theo của e là năm nào? (năm nào vẫn hoàng thành tốt nhiệm vụ và không bị kỷ luật).

Trong khi chờ đợi e xin chân thành cảm ơn

Trả lời

Cách xưng hô vai vế cí được lấy nhau không ạ

Về bhxh 1 lẩn