chuyển ngạch bậc lương viên chức

Xin chào Luật sư: Tôi muốn hỏi. tôi là viên chức từ năm 2011. tôi có bằng trung cấp và dc xếp lương cán sự 1,86 đến nay  lương của tôi là 2,66. tôi đã học xong đại học và muốn chuyển ngạch sang chuyên viên.Vạy Luật sưu cho tôi hỏi tôi cần làm những thu tục gì theo quy định hiện hành. xin cảm ơn

One Comment

Leave a Reply
 1. Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về trường hợp của bạn theo quy định của pháp luật như sau:

   

  Theo quy định tại điều 9 thông tư 12/2012/TT-BNV quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi xét nâng hạng chức danh nghề nghiệp thì:

  “Viên chức được đăng ký dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

  1. Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu;

  2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

  3. Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực;

  4. Đáp ứng các yêu cầu khác do Bộ quản lý viên chức chuyên ngành quy định.”

   

  Theo đó, để có thể chuyển ngạch hưởng lương từ trung cấp sang đại học, bạn sẽ phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Đơn vị bạn đang làm việc có nhu cầu
  • Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 03 năm gần nhất, có ý thức kỷ luật và đạo đức tốt, không bị xử lý kỷ luật
  • Có đủ trình độ đào tạo và năng lực chuyên môn ứng với ngạch chuyên viên
  • Các yêu cầu khác do Bộ quản lý viên chức ban hành

  Do bạn được xếp lương ở ngạch cán sự, nay muốn xin chuyển sang ngạch chuyên viên, bạn cần liên hệ đến đơn vị quản lý và bày tỏ mong muốn được nâng ngạch lương. Trong trường hợp được cơ quan đồng ý, bản thân thân bạn cũng đáp ứng đủ tiêu chuẩn, bạn sẽ được tham gia kỳ thi nâng ngạch lương. Kỳ thi này sẽ do từng địa phương tổ chức. Do vậy, mặc dù bạn đã đủ điều kiện nâng ngạch nhưng bạn vẫn phải chờ kì thi nâng ngạch do địa phương bạn tổ chức.

   

  Khi tham gia kỳ thi nâng ngạch, theo khoản 1 điều 10 thông tư trên, bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

  “a) Đơn đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

  b) Bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo Mu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này, có xác nhận của cơ quan sử dụng hoặc quản lý viên chức;

  c) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý;

  d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

  đ) Các yêu cầu khác theo quy định về tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp mà viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng.”

   

  Trên đây là nội dung tư vấn của Aslaw đối với trường hợp của bạn. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

   

   

   

   

   

Trả lời

MUỐN ĐƯA ĐƠN KHIẾU NẠI

đất dai