có được bồi thường tiền thuê đất thời hạn còn lại của HĐ

Bên A cho bên B thuê quyền sử dụng, thời hạn thuê đến năm 2050. Tuy nhiên, đến nay bên A đòi lấy lại đất. Vậy hậu quả pháp lý là gì, bên B được bồi thường những gì. tìm một số bản án về việc bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê đất, đặc biệt xem thử có được bồi thường tiền thuê đất thời hạn còn lại của HĐ

Trả lời

áp dụng đồng thời cả đình chỉ thực hiện hợp đồng và phạt vi phạm

QUẢN LÝ THU CHI DẠY THÊM HỌC THÊM TRONG TRƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH Ở TP HỒ CHÍ MINH