đặc cách giáo viên

dạ cho em hỏi về việc đặc cách giáo viên hợp đồng với ạ ,Theo Quyết định 546/QĐ-BNV năm 2019 và  theo công văn số: 5378/BNV-CCVC mới được ban hành  về việc đặc cách thì anh chị có thể cho em hỏi nếu mình đủ tiêu chí đáp ứng theo quyết định 546/QĐ-BNV nhưng tại địa phương  với trường hợp mà quận huyện đã tổ chức thi tuyển viên chức trước ngày 5-11-2019 mà công văn số: 5378/BNV-CCVC được ban hành và có kết quả danh sách tạm trúng tuyển thì trường hợp đó địa phương có được xét đặt cách lại theo công văn 5378 không ạ , hay công văn 5378/BNV-CCVC chỉ được áp dụng từ ngày ban hành cho những địa phương chưa tổ chức thi tuyển ạ.

Trả lời

Hoãn nghĩa vụ quân sự

Cách xưng hô vai vế cí được lấy nhau không ạ