đất dai

tôi có mua miến đất vườn 260m.ko đủ diện tích để tách thửa. nhưng tôi có làm giấy quỉ quyền giấy nhận cọc mua bán và tờ vi chúc. nếu có chanh chấp phát lý tôi có cao ko. tôi có bị mất đất ko. nếu người đó mất đi và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác. tôi cầm quỉ quyền. và vì chúc xinh cấp giấy chứng nhận đất được ko. nếu bên bán làm khó ko cho mượn sổ để tách thửa. tôi phải làm sao

Trả lời

chuyển ngạch bậc lương viên chức

tranh chấp đất đai