Báo cáo tài chính trong hồ sơ đấu thầu

Xin hỏi: Hồ sơ thầu yêu cầu báo cáo tài chính 3 năm, nhưng Doanh nghiệp hoạt động từ năm 2017, chỉ nộp báo cáo tài chính 2017, 2018 có đạt không. Xin cảm ơn!

One Comment

Leave a Reply
  1. Chào bạn,

    Hồ sơ thầu yêu cầu báo cáo 03 năm mà công ty bạn hoạt động năm 2017, đến nay chỉ có 02 báo cáo tài chính năm 2017, 2018 nên chưa đáp ứng yêu cầu của bên chủ đầu tư. Về nguyên tắc, Hồ sơ dự thầu phải đáp ứng các yêu cầu của Chủ đầu tư mới được xem xét để cạnh tranh thầu. Hồ sơ của bạn chưa đạt yêu cầu của Chủ đầu tư. Tuy vào từng trường hợp, Bạn có thể làm việc với Chủ đầu tư để có phương án.

    Trân trọng và cảm ơn bạn.

Trả lời

Hỏi đáp tranh chấp đất đai

Cầm đồ