Đóng bảo hiểm xã hội

bảo hiểm lâu năm là gi

One Comment

Leave a Reply
  1. Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Hỏi đáp pháp luật. Trong quy định của luật Bảo hiểm xã hội 2014 không có định nghĩa về bảo hiểm lâu năm. Bạn có thể  cung cấp thêm thông tin chi tiết để chúng tôi có thể tư vấn cụ thể cho bạn.

    Trân trọng!

Trả lời

thuc tap sinh nhat bản

Đóng bảo hiểm 7 tháng có được hưởng bảo hiểm thai sản không?