Gia hạn hợp đồng xây dựng

xin hỏi luật sư.em có HĐ Thẩm định HSMT, KQLCNT ngày 12/4/2018 nghiệm thu là ngày 12/7/2018. thời gian thực hiện HĐ là 7 ngày cho từng nội dung..vậy luật sư cho e hỏi em muốn làm phụ lục HĐ để điều chỉnh gia hạn thời gian HĐ thì gia hạn trong khoảng thời gian nào ạ..

Trả lời

Lam lai giấy tờ nhà

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp