Góp vốn vào công ty

Mình góp vào công ty TNHH A 1 căn nhà 5 tỷ, chiếm 50% vốn điều lệ công ty này. Vậy mình là chủ sở hữu của 30% vốn điều lệ công ty hay mình đồng sở hữu căn nhà cùng với công ty A vậy ạ?

Trả lời

Tranh chấp đất đai

Gãy tay và sâu răng có. Đc. Miễn nghĩa vụ qsu không