Kết quả hoạt động tài chính

Những lưu ý khi đưa ra yêu cầu về Kết quả hoạt động tài chính của Nhà thầu, Nhà Đầu tư ?

One Comment

Leave a Reply
 1. Chào bạn,

  Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về yêu cầu về kết quả tài chình của nhà đầu tư. Do vậy, khi đưa ra yêu cầu về kết quả hoạt động tài chính của nhà đầu tư, bên mời thầu có thể tùy ý đưa ra các yêu cầu cần thiết để phù hợp với gói thầu. Trong hồ sơ tài chính cần phải có:

  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Bản thuyết minh báo cáo tài chính

  Trong đó, cần chú ý những vấn đề sau:

  – Yêu cầu báo cáo tài chính nhiều năm liên tiếp để xem xét mức độ ổn định và khả năng tài chính của nhà thầu.

  – Về doanh thu: Doanh thu gần đây trên báo cáo tài chính phải rõ ràng,  có thể đưa ra yêu cầu mức doanh thu cụ thể hàng năm

  – Về vốn: Có thể yêu cầu giá trị tài sản của nhà thầu nếu là cá nhân hoặc số vốn điều lệ nếu nhà thầu là pháp nhân

  – Về tiền mặt: Có thể đưa ra yêu cầu về số dư dòng tiền mặt của doanh thu. Vì đối với đấu thầu DN cần có sẵn tiền mới chứng minh được doanh nghiệp hoạt động tốt hay không.

  Cuối cùng để đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong quá trình lựa chọn nhà thầu, cần quy định về tính hợp lệ của tài liệu một cách cụ thể để nhà đầu tư dễ dàng trong việc làm hồ sơ dự thầu.

  Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261

  Trân trọng và cảm ơn.

   

Trả lời

Quyền tự do của người bị mất bệnh tâm lý

Giao thông