Lam lai giấy tờ nhà

Thưa luat sư vấn de la ba em lúc còn sống co lam mat giay tờ bảng vẽ nha gio chi còn ho khau thôi mà nhà nay được cty của mẹ  hồi xua cấp cho gia đình mẹ em co len cty xin làm lai ma cty nói lâu rồi k còn luu lai với may người cu da mat het gio biet lam lai giay to nha bằng cách nào thưa luật su

Trả lời

Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự

Gia hạn hợp đồng xây dựng