Lấy sổ bảo hiểm ở công ty cũ để gộp sổ bảo hiểm như thế nào?

Trước đây em làm ở công ty Bonchen một tháng, sau đó làm ở công ty VTC được sáu tháng, rồi lại làm ở công ty Ablutvina rồi nghỉ việc. Khi lấy sổ bảo hiểm thì họ đòi sổ bảo hiểm của công ty Bonchen để gộp sổ. Em đến lấy thì công ty không cho nên em về quê. Giờ em muốn anh chị tư vấn cho em để lấy được sổ bảo hiểm.

Em xin cảm ơn.

 

 

One Comment

Leave a Reply
 1. Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Hỏi đáp pháp luật. Chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:
  Điều 47 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:
  “1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
  2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
  3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.
  4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”
  Như vậy, khi bạn nghỉ việc thì trong thời hạn 30 ngày, công ty có trách nhiệm phải trả sổ bảo hiểm và những giấy tờ khác mà công ty đã giữ cho bạn.
  Nếu công ty không chịu trả sổ bảo hiểm cho bạn, bạn có thể gửi đơn khiếu nại trực tiếp lên Giám đốc công ty Bonchen để yêu cầu giải quyết quyền lợi của mình.
  Nếu Giám đốc công ty không giải quyết quyền lợi cho bạn thì bạn có thể gửi đơn khiếu nại lên Công đoàn của công ty. Nếu bạn không đồng ý với cách giải quyết của Công đoàn công ty thì bạn có thể gửi đơn khiếu nại lên Phòng lao động thương binh và xã hội để yêu cầu giải quyết quyền lợi của mình.
  Trong trường hợp không đảm bảo được quyền và lợi ích của mình thì bạn cũng có thể khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu đảm bảo lợi ích của mình.
  Trên đây là ý  kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu có vấn đề thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ tổng đài 19006261 để được tư vấn giải đáp.

Trả lời

Đã kết hôn có con nhỏ, bố lại vừa mất có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Đóng bảo hiểm 9 tháng có được hưởng chế độ thai sản không?