lính Campuchia

Chào Luật sư!

Tôi có người anh đi bộ đội vào năm 1983 tại chiến trường Camphuchia đến năm 1984 bị thương được chuyển về Việt Nam để điều trị sau khi hết bệnh anh tôi không trở lại đơn vị nữa. nên giấy tờ tùy thân cũng như những giấy tờ khác không còn nưa. hiện tại anh tôi đang sống ngoaì vòng pháp luật..

Hỏi:  –  Anh tôi có bị mang tội đào ngũ không ? ( tôi được biết người VN đi  lính  Camphuchia khổng phải để bảo vệ tổ quốc)

– Tôi muống làm lại giấy tờ tùy thân ( nhập khẩu, giấy CMND)  cho anh tôi cần có những thủ tục gì?

Rất mong luật sư giúp đỡ!

Trả lời

Bồi thưởng thiệt hại khi va quyệt xe

Ly hôn