Luật sư cho cháu hỏi vợ cháu sinh e bé tháng 12 năm 2018 . Vì sao đến giờ là tháng 9 năm 2019 vẫn chưa nhận được tiền thai sản ạ?

Luật sư cho cháu hỏi vợ cháu sinh tháng 12 năm 2018 xao đến giờ tháng 8 năm 2019 rồi vẫn chưa nhận được tiền thai sản ạ

One Comment

Leave a Reply
 1.    Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến hoidapphapluat.net. Luật sư xin tư vấn về trường hợp của bạn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản:

  “1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.
  Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
  2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
  3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:
  a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;
  b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.
  4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”
     Như vậy, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày người lao động trở lại làm việc thì người lao động phải nộp hồ sơ cho công ty nơi họ đang làm việc. Sau khi nhận được hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ trong vòng 10 ngày để nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Khi nhận được hồ sơ thì trong vòng 10 ngày cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.
     Trường hợp của vợ bạn thì sau tối đa 20 ngày kể từ ngày bạn nộp đủ hồ sơ hưởng chế độ thai sản thì bạn sẽ được giải quyết và chi trả trợ cấp. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
     Trên đây là nội dung của chúng tôi về vấn đề của bạn. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm, bạn vui lòng liên hệ đến hoidapphapluat.net 19006261 để được hỗ trợ, tư vấn kịp thời.
   

   

   

Trả lời

Vấn đề pháp lý về công ty tnhh 2 thành viên trở lên?

Đất đai