LY DI

VỢ TÔI ĐỒI LY DI,CHÚNG TÔI CÓ 2 CON,8T,1.5T,VẬY CHÚNG TÔI LY DI THÌ MỔI NGƯỜI ĐƯỢC QUYỀN NUI 1 BÉ HÂY SAU,CÒN TÔI KO KÝ LY DỊ ,GÌ CON CÒN NHỎ ,VẬY VỢ TÔI LY DI ĐƠN PHƯƠNG ĐƯỢC KHÔNG.HIỆN NAY 2 CON SỐNG VỚI BÀ NGOAI TỪ NHỎ GÌ HOÀNG CẢNH GIA ĐÌNH

 

Trả lời

QUẢN LÝ THU CHI DẠY THÊM HỌC THÊM TRONG TRƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH Ở TP HỒ CHÍ MINH

tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự