mở rộng mô hình trang trại

em chào anh chị. em đang gặp rắc rối với UBND Xã về dự án vườn ao chuồng của xã năm 2005. thời điểm đó có dự án chuyển đổi đất ruộng ở những vùng chũng không thể cấy lúa sang làm vườn ao chuồng, chăn nuôi và thả cá. thời điểm đấy nhà em chưa có điều kiện nhiều nên chỉ làm nhỏ, xây chuồng trại chăn nuôi lợn và thả cá. Đến nay nhà em có điều kiện hơn muốn mở rộng mô hình chăn nuôi nhưng xã không cho làm với lý do, lúc đầu làm dự án nhỏ nên bây giờ nhà nuocs không cho mở rộng. Vậy anh chị cho em hỏi UBND Xã nói như vậy có đúng không ạ, và em cần làm những gì để có thể mở rộng mô hình trang trại của em ạ

Trả lời

Bồi thường đất tái định cư

Người nước ngoài không có giấy tờ kết hôn có mua nhà tại VN được không ???