Đóng bảo hiểm 7 tháng có được hưởng bảo hiểm thai sản không?

Tôi đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 11/2018. Nay tôi đã có thai 2 tháng và dự tính 2 tháng sau sẽ nghỉ việc. Dự kiến sinh đầu tháng 1 năm 2020. Xin hỏi tôi có đủ yêu cầu để được hưởng bảo hiểm thai sản không ạ?

One Comment

Leave a Reply
 1. Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Hỏi đáp pháp luật. Chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

  Điều 30 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:
  “1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  a) Lao động nữ mang thai;
  b) Lao động nữ sinh con;
  c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
  d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
  đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
  e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
  2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
  3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
  4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

  Như vậy, điều kiện để lao động nữ được hưởng bảo hiểm thai sản là phải đóng bảo hiểm đủ tối thiểu 6 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Bạn dự sinh vào khoảng đầu tháng 1/2020 nên thời gian 12 tháng của bạn được tính từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2020.
  Bạn dự tính 2 tháng nữa sẽ nghỉ việc nên thời gian bạn đóng bảo hiểm sẽ được tính đến hết tháng 7/2019. Tính trong khoảng thời gian 12 tháng ở trên thì bạn đã đóng bảo hiểm được 7 tháng, đủ điều kiện để được hưởng bảo hiểm thai sản.

  Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu có vấn đề thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ đến tổng đài 19006261 để được tư vấn giải đáp.

Trả lời

Đóng bảo hiểm xã hội

Hỏi về nghĩa vụ