Review hợp đồng

Cho mình hỏi cách để review một hợp đồng với ạ, do mình học chưa chuyên sâu nên cũng không biết review kiểu gì ạ

Trả lời

141 kiểm tra hành chính

áp dụng đồng thời cả đình chỉ thực hiện hợp đồng và phạt vi phạm