Thuê tư vấn Quản lý Dự án

Xin chào! Các luật sư cho mình hỏi về trường hợp bên mình là Công ty cổ phần đầu tư vốn tư nhân 100%. Công ty mình chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng, nhân sự công ty có đủ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm để quản lý dự án, nhưng không có nhân sự đáp ứng đủ điều kiện của Giám đốc BQLDA (Theo điều 54, nghị định 59). Vậy trường hợp này công ty mình có phải thuê đơn vị tư vấn Quản lý dự án hay không? Nhân sự của công ty đủ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm có được ký hồ sơ nghiệm thu, thanh toán cho các Nhà thầu hay không? Xin cảm ơn!

Trả lời

mua bán

Đóng bảo hiểm vừa đủ 6 tháng có đc hưởng chế độ thai sản?