Tranh chấp đất đai

cha tôi trước đây mua đất xây nhà ỏ quận 7, cha để cho em tôi đúng tên , cha tôi, tôi và em cùng ở trong căn nhà đó, trong thời gian xây nhà tôi có góp vào 40 triệu đồng để xây nhà, sau này cha tôi mất em tô thế chấp căn nhà.

xin hỏi tôi có được chia thứa kế rong căn nhà đó không?

Trả lời

Xe khách vi phạm

Góp vốn vào công ty