Vấn đề pháp lý về công ty tnhh 2 thành viên trở lên?

Em có bài thuyết trình có chủ đề là tìm hiểu về những vấn đề pháp lý về công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên nhưng mà em chưa hiểu vấn đề pháp lý là gì ạ và em nên tìm hiểu về những gì ạ ?

2 Comments

Leave a Reply
 1.    Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến hoidapphapluat.net. Luật sư xin tư vấn về trường hợp của bạn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại điều 47 Luật doanh nghiệp 2014 về Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

  “1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:
  a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;
  b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trongphạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;
  c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.
  2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.”

  • Để tìm hiểu về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên cần tìm hiểu về Mục 1, Chương III, Luật doanh nghiệp 2014 về một số đặc điểm:

       – Về thành viên
       – Vốn điều lệ
       – Trách nhiệm tài sản của thành viên
       – Về tư cách pháp lý
       – Vấn đề chuyển nhượng phần góp vốn
       – Huy động vốn
     Trên đây là nội dung của chúng tôi về vấn đề của bạn. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm, bạn vui lòng liên hệ đến hoidapphapluat.net 19006261 để được hỗ trợ, tư vấn kịp thời.
   

   

Trả lời

Chế độ trợ cấp cho người tàn tật

Luật sư cho cháu hỏi vợ cháu sinh e bé tháng 12 năm 2018 . Vì sao đến giờ là tháng 9 năm 2019 vẫn chưa nhận được tiền thai sản ạ?