Dự án đầu tư xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước

Một đơn vị trường cấp 2 (THCS) có 400 triệu tiền ngân sách muốn chi sửa chữa hạng mục lớn! Trường có đủ chức năng làm chủ đầu tư? Trường hợp này ban quản lý công trình này được lập như thế nào? Nếu thuê đơn vị quản lý thì yêu cầu đơn vị này những gì? Cần làm thủ tục gì để triển khai dự án! Xin cảm ơn nhiều

One Comment

Leave a Reply
 1. Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Hỏi đáp pháp luật. Chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

  Chủ đầu tư xây dựng được quy định tại Luật xây dựng năm 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, cụ thể:

  – Theo Khoản 9, Điều 3 Luật Xây dựng, “Chủ đầu tư xây dựng (sau đây gọi là chủ đầu tư) là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vốn vay hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng”.

  – Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thì quy định về chủ đầu tư theo Điểm a, Khoản 2, Khoản 3, Điều 7 Luật Xây dựng:

  “2. Tuỳ thuộc nguồn vốn sử dụng cho dự án, chủ đầu tư được xác định cụ thể như sau:

  a) Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách, chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức được người quyết định đầu tư giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng;…”

  Như vậy, nếu nhà trường có quyết định giao quản lý, sử dụng số vốn 400 triệu từ ngân sách nhà nước thì nhà trường là chủ đầu tư của dự án này.

  Về hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng, tại Khoản 1 Điều 62 quy định ” Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực áp dụng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, dự án theo chuyên ngành sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.” Như vậy, theo thông tin mà bạn cung cấp, dự án trên sẽ áp dụng hình thức ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khi vực.

  Căn cứ khoản 1 Điều 63 Luật xây dugnj 2014 quy định: ” Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp huyện, người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nhà nước quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực để quản lý một số dự án thuộc cùng chuyên ngành, tuyến công trình hoặc trên cùng một địa bàn.” Theo đó, ban quản lý của dự án trên có thể được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng,Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp huyện

  Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu có vấn đề thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ tổng đài 19006261 để được tư vấn giải đáp

   

   

   

   

Trả lời

Đăng ký ô tô

Vấn về ưu đãi con thương binh