Xin hỏi về việc kí biên bản kiểm tra

Tôi là giáo viên cấp 2. Vừa rồi Hiệu trưởng kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm của tôi, lập biên bản kiểm tra và yêu cầu tôi kí. Tôi thấy nhiều nội dung chưa đúng nên tôi không kí. Hiệu trưởng yêu cầu tôi cứ kí vào và ghi nội dung nào đồng ý, nội dung nào không đồng ý. Như vậy Hiệu trưởng làm đúng hay sai? Điều này được thể hiện ở văn bản nào?

One Comment

Leave a Reply
 1. Chào anh! Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đến tổng đài. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của anh như sau:

  Căn cứ theo Điều 3 Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

  “Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của thanh tra nội bộ

  Hoạt động thanh tra nội bộ do Đoàn thanh tra hoặc cán bộ làm công tác thanh tra nội bộ tiến hành theo quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra và chịu sự chỉ đạo của Hiệu trưởng”.

  Theo Điều 14 Thông tư này về trách nhiệm của Hiệu trưởng:

  “1. Thành lập tổ chức thanh tra nội bộ hoặc bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra nội bộ của trường đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thanh tra; ban hành văn bản quy định cụ thể về hoạt động thanh tra nội bộ phù hợp với điều kiện của trường.

  2. Căn cứ yêu cầu công tác quản lý của trường và chương trình kế hoạch công tác của cơ quan thanh tra cấp trên, Hiệu trưởng chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra nội bộ thuộc quyền quản lý trực tiếp; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đã phê duyệt; quyết định thanh tra, xử lý kiến nghị, kết luận sau thanh tra.

  …4. Cử cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý tham gia hoạt động thanh tra nội bộ”.

  Và theo Điều 5 của Luật này về hình thức hoạt động của thanh tra nội bộ thì có hai hình thức:

  “1. Thanh tra theo kế hoạch hàng năm đã được Hiệu trưởng phê duyệt và được thông báo trước cho đối tượng thanh tra, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan;

  2. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện đơn vị, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng hoặc do Hiệu trưởng giao”.

  Như vậy, việc Hiệu trưởng tiến hành kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm của anh là đúng thẩm quyền thuộc hoạt động thanh tra nội bộ được thực hiện theo kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất khi phát hiện sai phạm. Và việc hiệu trưởng yêu cầu anh ký và ghi nội dung vào những nội dung mà anh đồng ý và không không đồng ý là đúng theo quy định của pháp luật.

  Trên đây là câu trả lời của chúng tôi, nếu anh có thêm thắc mắc, vui lòng liên hệ đến tổng đài 1900 6261 để được nhận tư vấn trực tiếp. Trân trọng!

   

Trả lời

Nghỉ chăm con ốm 6 tháng tuổi có được BHXH trả lương

Đối tượng mới nào xuất hiện trong đời sống xã hội hiện nay nhưng chưa được pháp luật ghi nhận là tài sản