Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Cha mẹ chưa đăng ký kết hôn có được đăng ký khai sinh cho con

Câu hỏi:

Tôi và người yêu chưa đăng ký kết hôn nhưng người yêu đã có bầu 6 tháng. Chúng tôi dự định cô ấy đẻ xong mới đăng ký kết hôn và làm lễ cưới. Vậy cho hỏi cha mẹ chưa đăng ký kết hôn thì có được đăng ký khai sinh cho con hay không? Tôi có được ghi tên là cha đẻ cháu không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hôn nhân và gia đình của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

  • Nghị định 158/2005/NĐ-CP
  • Nghị định 06/2012/NĐ-CP
  • Thông tư số 01/2008/TT-BTP

Luật sư tư vấn:

Khi không đăng ký kết hôn thì pháp luật không công nhận hai bạn là vợ chồng. Do đó, con được sinh ra khi hai bạn chưa có Giấy chứng nhận kết hôn là con ngoài giá thú.

Căn cứ khoản 3 Điều 15 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 và Đ iều 1 Nghị định 06/2012/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch, trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, phần ghi về người cha trong sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, Ủy ban nhân dân cấp xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh.

Trong trường hợp của bạn, vào thời điểm làm giấy khai sinh cho con, chồng bạn có thể tiến hành thủ tục nhận con, UBND cấp xã sẽ kết hợp việc nhận con và làm giấy khai sinh cho trẻ. Khi đó, trong sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh của trẻ có đầy đủ tên cha và mẹ.

Theo quy định tại Điều 34 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 , để làm thủ tục nhận con, bạn cần có: Tờ khai (theo mẫu); Các giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha con (nếu có); và có sự đồng ý của mẹ đứa trẻ

Ngoài ra, điểm b khoản 4 mục II Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chi tiết Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch còn quy định: trường hợp con sinh ra trước ngày cha, mẹ đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận, tên của người cha sẽ được ghi ngay trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của người con mà người cha không phải làm thủ tục nhận con. Theo đó, để trẻ được khai sinh có đầy đủ tên cha, mẹ trong sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh mà bạn không phải làm thủ tục nhận con (như đã nêu ở trên) bạn và mẹ đứa trẻ nên tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã trước khi tiến hành thủ tục khai sinh cho trẻ.

Về xác định họ của người con, tại điểm e khoản 1 Mục II Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 nói trên cũng hướng dẫn: khi đăng ký khai sinh, họ và quê quán của con được xác định theo họ và quê quán của người cha hoặc họ và quê quán của người mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ. Trong trường hợp đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không có quyết định công nhận việc nhận cha cho con, họ và quê quán của con được xác định theo họ và quê quán của người mẹ.

Như vậy, sau khi có quyết định công nhận việc nhận cha cho con hoặc sau khi bạn có Giấy chứng nhận kết hôn, trong sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh của người con, người con được mang họ và quê quán của chồng bạn, trừ trường hợp hai người có thỏa thuận lấy họ đứa trẻ theo họ của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>