Cha mẹ được hưởng chế độ BHXH như thế nào khi con ốm?

Cha mẹ được hưởng chế độ BHXH như thế nào khi con ốm?

Câu hỏi: Chào luật sư, con tôi năm nay 4 tuổi, bị ốm nên tôi phải nghỉ làm 4 ngày để chăm sóc cháu. Tôi nghỉ làm 4 ngày, thì có được hưởng bảo chế độ ốm đau không, và tôi được hưởng bao nhiêu? Tiền lương hiện nay của tôi là 8 triệu một tháng.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về hưởng chế độ ốm đau của người lao động khi con ốm theo quy định của pháp luật như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật bảo hiểm xã hội 2014
  • Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

1. Thời gian hưởng chế độ BHXH khi con ốm

     Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì sẽ được hưởng chế độ ốm đau.

     Theo Điều 27 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định thì thời gian nghỉ hưởng chế độ khi con ốm đau của cha mẹ là tối đa 20 ngày nếu con dưới 03 tuổi, và tối đã 15 ngày nếu con từ 03 đến 07 tuổi cho mỗi con.

     Điều 5 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thời gian nghỉ hưởng chế độ khi con ốm đau như sau:

a) Trường hợp trong cùng một thời gian người lao động có từ 2 con trở lên dưới 7 tuổi bị ốm đau, thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính bằng thời gian thực tế người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm đau; thời gian tối đa người lao động nghỉ việc trong một năm cho mỗi con được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội.

b) Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì tùy theo điều kiện của mỗi người để luân phiên nghỉ việc chăm sóc con ốm đau, thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội.

c) Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì cả cha và mẹ đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau; thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội.”

     Trong trường hợp này của bạn, do con bạn 4 tuổi nên bạn sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau là 15 ngày/năm, không tính ngày nghỉ hằng tuần, nghỉ lễ, tết. Khi bạn có giấy xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền thì sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau với thời gian là 4 ngày. Nếu bạn nghỉ trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì ngày nghỉ hằng tuần đó không được tính vào thời gian nghỉ hưởng chế độ khi con ốm đau.

2. Mức hưởng chế độ BHXH khi con ốm 

     Theo khoản 1 Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội thì người lao động nghỉ hưởng chế độ khi con ốm đau sẽ được hưởng mức trợ cấp như sau:

“1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

….

4. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.”

     Như vậy, bạn nghỉ 4 ngày thì sẽ được hưởng mức trợ cấp như bằng: 8.000.000 *75% /24 ngày * 4 ngày = 1.000.000 VNĐ đồng.

     Trên đây là nội dung tư vấn của Aslaw đối với trường hợp của bạn về việc hưởng chế độ ốm đau của người lao động khi con ốm  theo quy định. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Give a Comment