Cha mẹ nuôi có quyền thay đổi giấy khai sinh của con nuôi hay không?

Cha mẹ nuôi có quyền thay đổi giấy khai sinh của con nuôi hay không?

Câu hỏi

Tôi có nhận một cháu bé làm con nuôi, để thuận tiện cho con sau này tôi muốn thay đổi giấy khai sinh của con, ghi tôi là mẹ của cháu bé có được không thủ tục như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của pháp Luật thì kể từ ngày được công nhận nhận con nuôi thì cha, mẹ và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con.

Khi cha, mẹ nuôi yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thay đổi họ, tên của con nuôi thì cơ quan có thẩm quyền phải có trách nhiệm thay đổi họ, tên cho con.

Căn cứ theo điều 24, Luật nuôi con nuôi 2010 quy định như sau:

Điều 24. Hệ quả của việc nuôi con nuôi

1. Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thay đổi họ, tên của con nuôi.

Việc thay đổi họ, tên của con nuôi từ đủ 09 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của người đó.

3. Dân tộc của con nuôi là trẻ em bị bỏ rơi được xác định theo dân tộc của cha nuôi, mẹ nuôi.

4. Trừ trường hợp giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có thỏa thuận khác, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi.

Theo quy định trên thì cha, mẹ nuôi hoàn toàn có quyền yêu cầu thay đổi họ, tên cho con nuôi. Việc thay đổi họ, tên cho con nuôi phải làm ở cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục đổi họ, tên của con nuôi trong giấy khai sinh như sau:

– Giấy khai sinh của con bản gốc

– Quyết định được nhận nuôi con nuôi

– Chứng minh thư hoặc thẻ CCCD và sổ hộ khẩu người yêu cầu thay đổi

Sau đó nộp lên UBND xã, phường nơi người con đăng ký giấy khai sinh.

Như vậy: Cha mẹ nuôi hoàn toàn có quyền thay đổi giấy khai sinh của con và thay đổi cả họ, tên của con vì cha mẹ nuôi và con nuôi được pháp Luật công nhận có quyền, nghĩa vụ đối với nhau như cha mẹ và con.

Give a Comment