Câu hỏi:

Hiện nay tôi đang làm hồ sơ kết nạp đảng và đang có vướng mắc sau: ông bà ngoại tôi là người Trung Quốc và di cư sang việt Nam sinh sống từ những năm 1948 và sau đó mới sinh mẹ tôi trong thời gian sinh sống luôn làm ăn lương thiện không làm gì vì phạm, không tham gia đảng phái nào chỉ làm nông nghiệp để sinh sống. Vậy tôi có được kết nạp đảng không? Và tôi khai mẹ tôi quê quán ở Việt Nam có được không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật dân sự của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Khoản 3.4 Điều 3 Hướng dẫn 01-HD/TW quy định thẩm tra lý lịch của người vào Đảng như sau:

“3.4- Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

a) Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm:

– Người vào Đảng.

– Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân).

b) Nội dung thẩm tra, xác minh

– Đối với người vào Đảng: làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

– Đối với người thân: làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.”

Theo quy định Đảng cộng sản Việt Nam, đối với người xin vào Đảng có một trong những vấn đề lý lịch về gia đình sau sẽ không được xem xét kết nạp Đảng:

– Có cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng, vợ hoặc chồng, cha mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng:

+ Đã làm tình báo, gián điệp, chỉ điểm, mật báo viên, cộng tác viên hoặc làm việc cho các cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát đặc biệt của địch.

+ Tham gia bộ máy chính quyền, lực lương vũ trang, bán vũ trang của địch có tôi ác với cách mạng, với nhân dân, giữ chức vụ ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thư ký hoặc tương đương trong các đảng phái, tổ chính trị- xã hội do địch lập ra từ cấp xã và tương đương trở lên.

Trường hợp đặc biệt, người xin vào Đảng có quan hệ gia đình quy định trên nêu, nhưng từ khi tham gia công tác đến nay có thành tích xuất sắc, thực sự giác ngộ lý tưởng của Đảng, tỏ rõ thái độ kiên quyết phản đối sai phạm, tội ác của người thân, được cấp ủy có thẩm quyền kiển tra, kết luận nếu có đủ tiêu chuẩn Đảng viên thì vẫn được kết nạp vào Đảng nhưng phải được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc trung ương đồng ý.

– Đang làm tình báo, gián điệp hoặc làm việc cho các “trung tâm” phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch dưới mọi hình thức

– Có hành vi chống phá Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Đang bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố, điều tra, tuy tố, xét xử, phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia, đang bị phạt tù về tội hình sự đặc biệt nghiêm trọng

– Là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hành vi chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng sản xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc không rõ lai lịch chính trị.

– Đang làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hành vi chống Đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Như vậy, trường hợp ông bà ngoại của bạn là người Trung uốc; di cư sang Việt Nam sinh sống; nay bạn vẫn có thể tham gia kết nạp Đảng. Tuy nhiên, để biết rõ vấn đề này, bạn nên liên lệ với tổ chức Đảng ở địa phương để được giải đáp về vấn đề thẩm tra lý lịch khi kết nạp Đảng.