Cháy chung cư, ai bồi thường?

Cháy chung cư, ai bồi thường?

Câu hỏi

Vừa qua, xảy ra vụ cháy một chung cư ở quận 8. Ngoài thiệt hại về người thì tài sản của người dân cũng bị thiêu rụi. Vậy ai sẽ bồi thường thiệt hại cho người dân?

Luật sư trả lời

Theo quy định pháp luật: Thứ nhất: Chủ đầu tư là bên chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sau: chủ đầu tư vi phạm về quản lý, duy trì hệ thống PCCC thì có trách nhiệm bồi thường đối với những thiệt hại của người dân. Do có thiệt hại về người và của nên chủ đầu tư vẫn có thể chịu trách nhiệm hình sự theo điều 313 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời, chịu trách nhiệm bồi thường dân sự cho những thiệt hại của người dân theo điều 584 Bộ Luật Dân sự “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”.

Thứ hai: Các tổ chức, đơn vị phải có trách nhiệm liên đới bồi thường như sau: Còn trong thời hạn bảo trì (5 năm), chủ đầu tư phải chịu. Nếu quá 5 năm, ban quản trị chung cư chịu trách nhiệm.

Thứ ba: Phía bảo hiểm bồi thường: Hầu hết các chung cư xây dựng xong, đi vào hoạt động thì thường mua bảo hiểm cháy nổ cho tòa nhà theo quy định. Nếu phía chủ đầu tư chứng minh được rằng mình đã thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, kiểm tra định kỳ, lỗi của việc cháy nổ không phải do mình gây ra mà do yếu tố khách quan thì công ty bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư sau khi chủ đầu tư bồi thường cho những người dân trong tòa nhà.

Thứ tư: Cá nhân phải bồi thường: Trường hợp cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh và kết luận nguyên nhân gây ra vụ cháy là do cá nhân thì cá nhân đó ngoài phải chịu trách nhiệm hình sự còn phải chịu trách nhiệm dân sự về bồi thường thiệt hại.

Give a Comment