Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Chế độ hưu trí của người lao động được quy định như thế nào?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! cho tôi hỏi: Tôi có quyết định nghỉ hưu từ ngày 01/4 /2016, năm nay tôi vừa bước vào tuổi 58 . Vì thời gian công tác liên tục và  tôi muốn nghỉ hưu, nếu tính đóng BHXH thì ngoài 20 năm đóng BHXH tôi còn đóng dư 20 năm 9 tháng.Vậy tôi đã được nghỉ hưu hay chưa?  và cho tôi biết tôi cách tính lương hưu và tiền được trả 1 lần do đóng dư BHXH (Bậc lương của tôi là 4,06, vượt khung lương qua nhiều năm là 14%, phụ cấp khu vực là 2%, phụ cấp trách nhiệm là 2% trong 9 năm cho đến khi có quyết định hưu). Mong chuyên mục giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Chào Bác! Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bác chúng tôi giải đáp như sau:

Theo quy định của của điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì độ tuổi hưởng lương hưu  như sau:

– Nam đủ 60 tuổi, nữ ≥ 55 tuổi.

-Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi (nữ từ đủ 50 tuổi đến < 55 tuổi) và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

về mức hưởng bảo hiểm xã hội:

Khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm. Vậy thời gian đóng bảo hiểm của bác được tính tròn là 21 năm. Bác nghỉ hưu vào năm 2016 nên mức hưởng như sau:

+ 15 năm đầu: 45% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.
+ 6 năm tiếp theo: 6 x 2 = 12% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

Tổng bác được hưởng 57% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

Hiện nay, Luật bảo hiểm xã hội 2014 chỉ quy định được hưởng trợ cấp một lần khi có số thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu 75%. Trường hợp của bác, bác mới đạt 57%, chưa vượt mức tối đa 75% nên bác không được hưởng trợ cấp một lần.

 về mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

Công ty không hỗ trợ tính mức tiền lương cụ thể do liên quan tới nhiều yếu tố. Theo thông tin bác đưa ra thì bác làm việc và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Công ty có thể đưa ra các căn cứ,

Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

“Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

a) Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

b) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

c) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

d) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;”

Điều 10 nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định về điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội:

“Việc điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo Điều 63 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:
1. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.
Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi thì việc điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh như quy định tại Khoản 2 Điều này.”

Điều 17 nghị định 115/2015/NĐ-CP về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc:

“Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:
1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.
2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động”

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>