Chế độ hưu trí của người lao động

Chế độ hưu trí của người lao động

Bạn đọc hỏi: Tôi xin hỏi chế độ BHXH khi tôi đủ tuổi về hưu nhưng còn thiếu 9 tháng mới đủ 20 năm đóng BHXH. Nếu tôi đóng tiếp 9 tháng BHXH tự nguyện nữa thì khi đủ 20 năm đóng BHXH tôi có được hưởng chế độ hưu trí không? Và nếu tôi đóng thêm 9 tháng BHXH tự nguyện mà phải hưởng chế độ BHXH tự nguyện thì những năm tôi đóng BHXH bao gồm phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức vụ… không có giá trị gì nữa sao?

Trả lời:

  1. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2, Điều 73, Khoản 2 Điều 87 Luật BHXH 2014 thì trường hợp của Ông (Bà) đủ tuổi về hưu (nam từ đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên) thực hiện đóng BHXH tự nguyện thêm 09 tháng nữa cho đủ 20 năm đóng BHXH để được hưởng chế độ hưu trí theo một trong các phương thức đóng hằng tháng; 03 tháng một lần; 06 tháng một lần; một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng.
  2. Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH để tính hưởng chế độ hưu trí của Ông (Bà) sẽ được tính căn cứ cả giai đoạn đóng BHXH bắt buộc và giai đoạn đóng BHXH tự nguyện. Đề nghị Ông (Bà) liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất để được hướng dẫn cụ thể.

 

Give a Comment