Chế độ thai sản của người cha

Chế độ thai sản của người cha

Độc giả t hỏi: Tôi là người lao động tại Hà Nội và có đóng BHXH. Vợ tôi hiện chưa đi làm và cũng không đóng BHXH, BHYT, chỉ có tôi là đang đóng BHXH, BHYT hàng tháng. Vậy, khi vợ tôi sinh thì tôi được hưởng chế độ về tài chính như thế nào? Tôi đã hỏi công ty thì được biết là quy định chỉ hỗ trợ về thời gian nghỉ, còn về chế độ tài chính cho người cha thì không có? Điều này có đúng không và  để được hưởng chế độ này thì tôi sẽ phải làm những gì và cần những giấy tờ gì?

Hỏi đáp pháp luật trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật BHXH 2014 thì khi vợ sinh con mà cha đang tham gia BHXH thì người cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 5 đến 14 ngày tùy theo số con được sinh và cách thức sinh con. Và tại Điều 38 Luật BHXH quy định trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con; Khoản 2 điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH thì cha phải đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Do bạn không nói rõ đã tham gia đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản thời gian là bao lâu, nên chúng tôi chưa có căn cứ để trả lời. Đề nghị bạn đối chiếu với quy định trên, nếu bạn đã tham gia đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con thì được hưởng chế độ thai sản theo Điều 38.

 

 

Give a Comment