Chế độ thai sản đối với trường hợp lao động nữ đi phá thai bệnh lý

Chế độ thai sản đối với trường hợp lao động nữ đi phá thai bệnh lý

Độc giả hỏi: Tôi bỏ thai 12 tuần HYDROMA KYSTIQUE. Bệnh viện cấp cho tôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH ghi nội dung như trên. Tôi nộp giấy cho công ty để công ty nộp về làm bảo hiểm thì bảo hiểm trả kết quả chưa được giải quyết với lý do: “Giấy nghỉ không ghi rõ lý do, đề nghị ghi tiếng Việt”.

Vậy với trường hợp của tôi, bệnh của thai có tên đặc biệt thì em phải làm thế nào? BHXH  từ chối giải quyết trường hợp của tôi như vậy có hợp lý không? Đâu phải bệnh nào cũng có thể định nghĩa và có tên thay thế bằng tiếng Việt có đúng như vậy không? .

Trả lời:

     Khoản 2 Điều 101 Luật BHXH 2014, quy định hồ sơ làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp điều trị ngoại trú; Khoản 1 Điều 33 quy định tính thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý là dựa trên số tuần tuổi của thai.

    Theo quy định trên, nếu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH ghi: “bỏ thai 12 tuần HYDROMA KYSTIQUE” thì đã đủ căn cứ để giải quyết chế độ thai sản cho bạn.

Give a Comment