Chế độ thai sản với lao động nam có vợ sinh con

Chế độ thai sản với lao động nam có vợ sinh con

Câu hỏi: Tôi đã đóng bảo hiểm từ tháng 5/2016 đến nay, và đóng bảo hiểm đủ tháng, không bị gián đoạn. Hiện nay, vợ tôi vừa sinh con thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Và mức hưởng là bao nhiêu?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về chế độ thai sản đối với lao động nam theo quy định của pháp luật như sau:

 Căn cứ pháp lý: 

  • Luật bảo hiểm xã hội năm 2014
  • Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết về Luật bảo hiểm xã hội 

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

      Theo Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con thì sẽ được hưởng chế độ thai sản gồm có: Trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con, nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

      Khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về điều kiện để lao động nam hưởng trợ cấp 1 lần như sau:

“2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con”

      Như vậy, điều kiện để được hưởng chế độ thai sản với lao động nam là phải đóng bảo hiểm đủ tối thiểu 6 tháng trong thời gian 12 tháng ngay trước khi sinh con. Bạn đã đóng bảo hiểm từ tháng 5/2016 đến nay và đóng bảo hiểm đầy đủ, không bị gián đoạn nên bạn hoàn toàn có đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản. 

2. Mức hưởng chế độ thai sản của lao động nam

2.1. Trợ cấp một lần khi sinh con

      Lao động nam được hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con trong trường hợp vợ không tham gia bảo hiểm hoặc tham gia nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Trong trường hợp vợ đã đủ đều kiện hưởng chế độ thai sản và được hưởng trợ cấp 1 lần thì người chồng sẽ không được hưởng trợ cấp 1 lần.

      Lao động nam nếu đủ điều kiện thì sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2 lần lương cơ sở đối với mỗi con tại tháng vợ sinh con.

     Từ ngày 1/1/2019 đến 30/06/2019 mức lương cơ sở là 1.390.000 VNĐ. 

2.2. Nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

      Khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội quy định về thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam có vợ sinh con như sau:

“2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”

      Như vậy, khi vợ bạn sinh con, bạn sẽ được nghỉ 5 ngày nếu sinh thường, 7 ngày nếu sinh mổ hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi, 10 ngày nếu sinh đôi hoặc 14 ngày nếu sinh đôi mà phải phẫu thuật. Thời gian bạn nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính vào ngày làm việc, không tính ngày nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần, nghỉ tết.

      Mức hưởng chế độ thai sản với lao động nam được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội như sau:

“b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;”

      Như vậy, lao động nam khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con sẽ bằng:

    Bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản / 24 ngày * số ngày nghỉ.

     Trên đây là nội dung tư vấn của Aslaw đối với trường hợp của bạn chế độ thai sản đối với lao động nam có vợ sinh con theo quy định. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

Give a Comment