Chế độ thai sản

Chế độ thai sản

Độc giả hỏi: Tôi tham gia BHXH, BHYT được 5 năm. Đầu năm 2016 tôi sinh con, do công ty chậm phát thẻ BHYT nên tôi đã dùng thẻ BHYT nhân dân để đi viện. Vậy tôi có được  hưởng tiền nghỉ chế độ thai sản 6 tháng không?

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT TRẢ LỜI

Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện người lao động được hưởng chế độ thai sản phải đóng BHXH bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi; Người lao động đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Bạn đối chiếu quy định trên với quá trình tham gia đóng BHXH để xem xét đối với trường hợp cụ thể của Bạn. Việc khám bệnh bằng thẻ BHYT nào không ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng chế độ thai sản của Bạn.

 

Give a Comment