Chế độ trợ cấp ban đầu đối với giáo viên công tác tại vùng khó khăn?

Chế độ trợ cấp ban đầu đối với giáo viên công tác tại vùng khó khăn?

Câu hỏi

Tôi về công tác tại trường THCS Nguyễn Khuyến từ tháng 10 năm 2011. Đến tháng 1 năm 2013 thì có quyết định xã nghèo theo diện 135, đến nay đã được 6 năm. Cho hỏi tôi có được hưởng tiền trợ cấp ban đầu theo quy định không ? Chồng tôi là người có hộ khẩu tại xã nơi đang công tác. Bắt đầu làm việc tại trường sau khi có quyết định xã nghèo. Thì có được hưởng trợ cấp ban đầu không?

Luật sư trả lời:

Theo thông tin của bạn đã cung cấp cho chúng tôi, bạn đang là giáo viên của một trường trung học cơ sở thuộc xã 135 ( Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi ), bạn thuộc đối tượng được hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐCP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có quy định như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Tại Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ CP có quy định rõ:

Điều 6. Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

2. Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

3. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, bạn đã làm được 6 năm và đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên về phía chồng của bạn, anh ấy làm việc từ năm 2013 đồng thời xã nhận quyết định 135 của Chính phủ tính đến năm 2017 chưa đủ 5 năm, trong khi đối với năm điều kiện hưởng phỉa đủ từ 5 năm trở lên. Tính từ năm 2018 thì chồng bạn mới đủ điều kiện để hưởng trợ cấp lần đầu.

One Response

  1. hoàng thị mận 03/12/2018

Give a Comment