Chi nhánh sử dụng dưới 10 người lao động có bắt buộc phải đóng BHXH cho người lao động ?

Chi nhánh sử dụng dưới 10 người lao động có bắt buộc phải đóng BHXH cho người lao động ?

Câu hỏi

Tôi đang làm việc cho 1 công ty. Từ khi thành lập đến nay chi nhánh sử dụng ổn định 08 lao động và hoạt động được 03 năm nhưng công ty chưa đóng BHXH. Chúng tôi có thắc mắc với Giám đốc chi nhánh thì được trả lời chi nhánh chưa đủ 10 người lao động lên chưa đóng BHXH. Xin hỏi luật sư chi nhánh không đóng BHXH cho chúng tôi như vậy có đúng Luật hay không ?

Trả lời có tính tham khảo

Theo khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2006, người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN khi sử dụng từ 10 lao động trở lên.

Tại điểm 2.1 khoản 2 Điều 11 Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT (Quyết định 1111/QĐ-BHXH), có quy định: “Trường hợp đơn vị thuộc đối tượng đóng BHTN thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện có dưới 10 lao động thì những người lao động của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện vẫn phải đóng BHTN kể cả các trường hợp luân chuyển lao động”.

Như vậy, trong trường hợp công ty ông làm thuộc đối tượng người sử dụng lao động mà pháp luật quy định phải tham gia BHTN thì những người lao động làm việc trong văn phòng đại diện của công ty vẫn phải đóng BHTN, không tính đến yếu tố số người lao động tại văn phòng đại diện trên hay dưới 10 người.

Vậy ông có thể đề nghị công ty đóng BHXH cho người lao động để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật

Give a Comment