Chi phí cấp sổ đỏ lần đầu khi có đủ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất

Chi phí cấp sổ đỏ lần đầu khi có đủ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi muốn làm sổ đỏ cho mảnh đất được nhà nước cấp năm 2001 do được bồi thường tái định cư. Hiện nay tôi vẫn còn giữ giấy tờ cấp đất của nhà nước, hàng năm đều đóng tiền sử dụng đất đầy đủ. Luật sư cho tôi hỏi, khi thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu thì tôi phải trả những chi phí gì?

     Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn chi phí cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định của pháp luật như sau:

  • Căn cứ pháp lý:

        – Luật đất đai 2013

        – Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai

        – Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất

      – Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ

     – Thông tư số 250/2016/TT-BTC Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

     Theo quy định của Luật đất đai 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan thì trước khi được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Trong đó bao gồm các chi phí sau:

  • Tiền sử dụng đất
  • Lệ phí trước bạ 
  • Phí đo đạc địa chính
  • Phí cấp sổ đỏ

1. Tiền sử dụng đất

     Theo quy định của Luật đất đai 2013 và nghị định 45/2014/NĐ-CP thì tiền sử dụng đất đối với đất có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất được quy định như sau:

     – Trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất thì khi được cấp Giấy chứng nhận không phải nộp tiền sử dụng đất.

     –  Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, thì thu tiền sử dụng đất như sau:

     + Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất theo đúng mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì không thu tiền sử dụng đất;

     + Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất thấp hơn mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì số tiền đã nộp được quy đổi ra tỷ lệ % diện tích đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã nộp tiền; phần diện tích đất còn lại thực hiện thu tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

     Như vậy, trong trường hợp gia đình bạn đáp ứng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng minh đã nộp tiền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật thì bạn sẽ không cần trả thêm tiền sử dụng đất khi đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất.

2. Lệ phí trước bạ

     Nhà, đất là đối tượng phải chịu lệ phí trước bạ, theo quy định tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP thì lệ phí trước bạ được tính như sau:

Lệ phí trước bạ = giá tính lệ phí trước bạ x 0,5 %

Trong đó: giá tính lệ phí trước bạ với đất là giá đất tại bảng giá đất do UBND tỉnh quyết định

     Do vậy, để tính chính xác lệ phí trước bạ, bạn cần tham khảo quyết định cụ thể của UBND tỉnh nơi có đất để tính lệ phí trước bạ.

3. Lệ phí khác

Các lệ phí này bao gồm:

– Lệ phí cấp sổ đỏ

– Lệ phí đo đạc địa chính

       Đây là các chi phí mà cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các lệ phí này thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh quy định riêng biệt. Do đó, để biết chính xác các lệ phí cần chi trả bạn phải căn cứ vào quyết định của HĐND tỉnh nơi có đất.

     Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về chi phí cấp sổ đỏ lần đầu khi có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

 

 

Give a Comment