Chi phí cấp sổ đỏ lần đầu khi không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất

Chi phí cấp sổ đỏ lần đầu khi không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất

Câu hỏi: Gia đình tôi có một mảnh đất rộng 120m2 do được ông bà để lại và không có giấy tờ gì cả. Giờ tôi muốn làm sổ đỏ lần đầu với mảnh đất trên thì phải trả những chi phí gì? 

     Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn chi phí cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định của pháp luật như sau:

  • Căn cứ pháp lý:

        – Luật đất đai 2013

        – Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai

        – Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất

       – Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ

     – Thông tư số 250/2016/TT-BTC Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

     Theo quy định của Luật đất đai 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan thì trước khi được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Trong đó bao gồm các chi phí  cấp sổ đỏ lần đầu như sau:

  • Tiền sử dụng đất
  • Lệ phí trước bạ
  • Lệ phí cấp sổ đỏ
  • Lệ phí đo đạc địa chính

     1.Tiền sử dụng đất

     Đối với nội dung “Chi phí cấp sổ đỏ lần đầu”  không thể không nhắc đến chi phí quan trọng nhất là tiền sử dụng đất.Theo quy định của Luật đất đai 2013 và nghị định 45/2014/NĐ-CP thì mức thu tiền sử dụng đất đối với đất không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất được tính như sau:

     1.1 Thu tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ lần đầu trước ngày 15 tháng 10 năm 1993

     Thứ 1: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có hành vi phạm pháp luật đất đai, nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụngđất như sau:

     – Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất.

     – Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

     Thứ 2:  Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm pháp luật Đất đai, nhưng nay nếu được Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức công nhận đất ở.

     Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền sử dụng.

     1.2. Thu tiền sử dụng đất khi sổ đỏ lần đầu trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 07 năm 2004

    Thứ 1:  Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm pháp luật Đất đai, nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

     – Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức (nếu có) thì phải nộp bằng 100% tiền sử dụng đất.

     – Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất.

     Thứ 2: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm pháp luật Đất đai nhưng nay nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Bảng giá đất đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở; đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có), phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

     Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

     Như vậy, tiền sử dụng đất phục thuộc vào các yêu tố như thời gian sử dụng đất, có hay không có hành vi vi phạm pháp luật đất đai trong thời gian sử dụng đất và hạn mức cho phép xây dựng nhà ở, công trình. Dựa có thể dựa trên những quy định trên để tính được số tiền sử dụng đất mà mình cần phải nộp

     2. Lệ phí trước bạ

      Nhà, đất là đối tượng phải chịu lệ phí trước bạ, theo quy định tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP thì lệ phí trước bạ được tính như sau:

Lệ phí trước bạ = giá tính lệ phí trước bạ x 0,5 %

     Trong đó: giá tính lệ phí trước bạ với đất là giá đất tại bảng giá đất do UBND tỉnh quyết định

     Do vậy, để tính chính xác lệ phí trước bạ, bạn cần tham khảo quyết định cụ thể của UBND tỉnh nơi có đất để tính lệ phí trước bạ.

   3. Các lệ phí, chi phí khác khi cấp sổ đỏ lần đầu

Các lệ phí này bao gồm:

– Lệ phí cấp sổ đỏ

– Lệ phí đo đạc địa chính

      Thông tư số 250/2016/TT-BTC Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đây là các chi phí mà cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các lệ phí này thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh quy định riêng biệt. Do đó, để biết chính xác các lệ phí cần chi trả bạn phải căn cứ vào quyết định của HĐND tỉnh nơi có đất.

      Bài viết liên quan: Chi phí cấp sổ đỏ lần đầu khi có đủ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất

     Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về Chi phí cấp sổ đỏ lần đầu khi không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

 

 

Give a Comment