Chỉ thị 07/2007/CT-TTg về việc triển khai thi hành luật cư trú

Chỉ thị 07/2007/CT-TTg về việc triển khai thi hành luật cư trú

Số hiệu: 07/2007/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/03/2007 Ngày hiệu lực: 02/05/2007
Ngày công báo: 17/04/2007 Số công báo: Từ số 272 đến số 273
Tình trạng: Còn hiệu lực

Luật Cư trú đã được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006, là một đạo luật quan trọng quy định trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân, cán bộ, công chức và nhân dân; bảo đảm Luật Cư trú được thực thi nghiêm chỉnh, tạo sự chuyển biến trong hoạt động quản lý cư trú nói riêng và công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự nói chung, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các công việc sau đây

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/07.2007.CT-TTg.Asklaw.doc” text=”Download: Chỉ thị 07/2007/CT-TTg” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment