Chia đất trong gia đình khi không có di chúc thì sẽ thực hiện như thế nào?

Chia đất trong gia đình khi không có di chúc thì sẽ thực hiện như thế nào?

Câu hỏi

Cả gia đình phía nội em có một miếng đất lớn. Miếng đất đứng tên của bà nội em. Trong miếng đất đó có 2 căn nhà, cả 2 căn nhà đều không có giấy tờ cấp phép hợp pháp vì em nghe bố mẹ nói cách đây vài chục năm trước, xây cất nhà cấp 4 không có giấy phép(nhà em ở khánh hòa). Nay bà nội em đã mất và không có di chúc để lại. Mặc dù 2 căn nhà không có giấy tờ, nhưng cách đây khoảng 30 năm trước, tất cả các con cái trong nhà, lẫn bà nội(người đứng tên đất) đều cả ký vào 1 tờ giấy chấp nhận xây 2 căn nhà đó trên khu đất này và từ đó tới nay không hề có tranh chấp. Vậy nếu bây giờ không có di chúc, thì các phần đất sẽ được chia thế nào ạ. Liệu 2 căn nhà kia có bị đập để chia không. Và nếu đập, liệu tiền xây căn nhà có được bồi thường lại không?

Luật sư tư vấn

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì phần đất của gia đình bạn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bà nội của bạn. Trên phần đất này có xây dựng 2 căn nhà cấp 4, tuy nhiên chưa được hợp thức hóa trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi bà nội bạn mất thì không có di chúc để lại, do đó, đối với trường hợp này phần đất và 2 căn nhà của bà bạn sẽ được chia theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại điều 649 Bộ luật dân sự 2015 thì ” Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định”. Theo đó, việc thừa kế theo quy định của pháp luật sẽ được áp dụng phân chia theo hàng thừa kế. Cụ thể:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Như vậy, áp dụng quy định trên vào trường hợp của gia đình bạn nếu sau khi bà mất mà không có di chúc thì phần đất của bà nội bạn sẽ được phân chia cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: bố, mẹ của bà nội bạn ( nếu còn), chồng và các con của bà mỗi người được hưởng một phần như nhau đối với phần đất này ( trừ trường hợp các đồng thừa kế có sự thỏa thuận khác).

Đối với trường hợp hai căn nhà cấp 4 được xây dựng trên đất mặc dù chưa hợp thức hóa trên giấy tờ nhưng tại thời điểm xây dựng đã được các con đồng ý và xây dựng không trái quy định của pháp luật thì 2 căn nhà này cũng sẽ được coi là phần di sản của bà ( nếu chi phí bỏ ra để xây dựng là do ông, bà bạn chi trả) thì 2 căn nhà này cũng sẽ được coi là phần di sản của bà để lại và phân chia theo quy định tại điều 651 Bộ luật dân sự 2015). Việc có đập bỏ 2 căn nhà này hay không phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các đồng thừa kế.

One Response

  1. Tuấn Anh 21/07/2018

Give a Comment