Chia tách đất phải đảm bảo các điều kiện nào?

Chia tách đất phải đảm bảo các điều kiện nào?

Câu hỏi

Nhà tôi có 2 anh chị em, bố tôi muốn chia một mảnh đất 65m2 cho chúng tôi. Anh cả được 40m2 vì còn thờ cúng tổ tiên, phần tôi thì được 25m2. Tôi muốn hỏi để chia được như vậy cần chuẩn bị những gì?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 3 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số: 19/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 08/8/2012 (có hiệu lực từ ngày 18/8/2012) thì những trường hợp tách thửa phải đảm bảo các điều kiện như sau:

1. Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

a) Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên;

b) Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2/thửa đất;

2. Đối với đất khu dân cư nông thôn khi chia tách thửa đất theo các điều kiện của khoản 1 điều này mà có hình thành đường giao thông sử dụng chung thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang ≥ 2mét.

Như vậy trường hợp của bạn nếu tách thành 2 thửa mà có 1 thửa diện tích chỉ 25m2 thì không đủ điều kiện được tách theo quy định nêu trên.

Give a Comment