Cho bạn mượn xe máy, giấy tờ xe bị công an bắt vì mua bán sử dụng ma túy thì làm sao để lấy lại được xe đã cho mượn?

Cho bạn mượn xe máy, giấy tờ xe bị công an bắt vì mua bán sử dụng ma túy thì làm sao để lấy lại được xe đã cho mượn?

Câu hỏi

Tôi có cho một người bạn mượn xe máy và cả đăng kí xe ,trong khi đang điều khiển chiếc xe thì bị công an hình sự bắt giữ vì có hành vi mua bán và sử dụng ma túy. Hiện tại bên công an đang bắt tôi viết đơn trình báo có dấu đỏ của địa phương nộp lại cho bên hình sự giữ xe tôi?

1. Cở sở pháp lý:

Bộ luật hình sự năm 2015 (Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có quy định về xử lý vậy chứng như sau:

1. Việc xử lý vật chứng do Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn điều tra; do Viện kiểm sát quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn truy tố; do Chánh án Tòa án quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn chuẩn bị xét xử; do Hội đồng xét xử quyết định nếu vụ án đã đưa ra xét xử. Việc thi hành quyết định về xử lý vật chứng phải được ghi vào biên bản.

2. Vật chứng được xử lý như sau:

a) Vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành thì bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy;

b) Vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà cóthì bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước;

c) Vật chứng không có giá trị hoặc không sử dụng được thì bị tịch thu và tiêu hủy.

3. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:

a) Trả lại ngay tài sản đã thu giữ, tạm giữ nhưng không phải là vật chứng cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp tài sản đó;

b) Trả lại ngay vật chứng cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp nếu xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành án;

c) Vật chứng thuộc loại mau hỏng hoặc khó bảo quản thì có thể được bán theo quy định của pháp luật; trường hợp không bán được thì tiêu hủy;

d) Vật chứng là động vật hoang dã và thực vật ngoại lai thì ngay sau khi có kết luận giám định phải giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu đối với vật chứng thì giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Như vậy, chiếc xe máy của bạn được coi là vật chứng, chiếc xe máy sẽ được trả lại cho bạn trong trường hợp trả lại mà không gây ảnh hưởng đến vụ án.

Trong trường hợp nếu bạn biết rõ rằng cho người bạn kia mượn xe máy để thực hiện hành vi mua bán và sử dụng ma túy thì bạn là đồng phạm trong vụ án này với vai trò là đồng phạm giúp sức được quy định tại Điều 17 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, chiếc xe của bạn có thể bị tịch thu, sung quỹ Nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment