Chó cắn hàng xóm thì xử lý thế nào? Chủ vật nuôi có phải bồi thường không?

Chó cắn hàng xóm thì xử lý thế nào? Chủ vật nuôi có phải bồi thường không?

Câu hỏi

Nhà e có nuôi một con chó phú quốc. Nó chưa cắn ai bao giờ. Nhưng sáng e hay thả cho nó đi vệ sinh. Nhưng hàng xóm cứ đổ hô là chó nhà e đái bậy nhà bà. Rồi cầm đùi xông thẳng vào cổng nhà e đòi đập chó. Trong lúc can ngăn bà con chó trong nhà chạy ra cắn bà. Nhà em cũng đã đưa bà đi tiêm phòng. Giờ bà quay ra đòi kiện nhà em. Lỗi do bà đó cầm đùi xuống gây sự nên mới bị cắn. Vậy cho em hỏi xữ lý sao ạ ?

Luật sư trả lời:

Trường hợp này, dù là bên kia cũng có lỗi nhưng khi chú chó của bạn gây thiệt hại thì bạn là chủ sở hữu vẫn có trách nhiệm bồi thường, theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 thì việc bồi thường được thực hiện như sau:

Điều 603. Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra

1. Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

3. Trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường; khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi trong việc để súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

4. Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Điều 590. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Theo như thông tin bạn cung cấp thì trường hợp này người bị hại cũng có lỗi, vì thế về nguyên tắc bạn sẽ được giảm mức bồi thường, việc giảm cụ thể do các bên thỏa thuận.

Give a Comment