Cho thuê đất có mặt nước ven biển đối với tổ chức kinh tế

Cho thuê đất có mặt nước ven biển đối với tổ chức kinh tế

Câu hỏi: Tôi đang sở hữu một công ty kinh doanh và nghiên cứ về thủy hải sản. Tôi muốn hỏi là nhà nước quy định về điều kiện cho thuê và sử dụng đất có mặt nước ven biển như thế nào? Thời hạn thuê tối đa là bao lâu? Tôi muốn thuê đất này để nuôi trồng thủy sản có được không?

     Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn cho thuê đất có mặt nước ven biển đối với tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật như sau:

  • Căn cứ pháp lý:

          – Luật đất đai 2013

          – Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai

     1. Quy định của pháp luật về đất có mặt nước ven biển

     Tại Khoản 1 điều 140 luật đất đai quy định về cho thuê đất có mặt nước ven biển như sau:

” 1. Đất có mặt nước ven biển được Nhà nước cho thuê đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, phi nông nghiệp.”

     Như vậy đối với tổ chức kinh tế, nhà nước có cho phép thuê đất mặt nước ven biển . Tuy nhiên, khi thuê đất có mặt nước ven biển cá nhân, tổ chức phải sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản, sản xuất lâm nghiệp, làm muối, phi nông nghiệp. Trong trường hợp của bạn, nếu công ty bạn muốn thuê đất có mặt nước ven biển nhằm mục đích nuôi trồng thủy sản thì nhà nước có thể sẽ cho thuê.

     Ngoài ra đối với việc sử dụng đất, tại Khoản 2 Điều 140 luật đất đai quy định như sau:

“2. Việc sử dụng đất có mặt nước ven biển theo quy định sau đây:

a) Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Bảo vệ đất, làm tăng sự bồi tụ đất ven biển;

c) Bảo vệ hệ sinh thái, môi trường và cảnh quan;

d) Không cản trở việc bảo vệ an ninh quốc gia và giao thông trên biển.”

     Theo đó cá nhân, tổ chức xin phép cho thuê đất phải có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hợp lí, đúng mục đích sử dụng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình sử dụng đất, bên thuê đất có nghĩa vụ: bảo vệ đất, làm tăng sự bồi tự đất ven biển, bảo vệ hệ sinh thái, môi trường và cảnh quan, không cản trở việc bảo vệ an ninh quốc gia và giao thông trên biển. Các quy định trên hướng tới mục đích bảo vệ tình trạng đất và tài nguyên môi trường, hạn chế tác động xấu đến trong quá trình sử dụng đất. Do vậy, trong quá trình sử dụng đất, nếu bên thuê có hành vi vi phạm thì có thể bị xử phạt vi phạt hành chính hoặc thu hồi đất.

     2. Thời hạn cho thuê 

     Thời hạn cho thuê đất sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản được quy định tại Khoản 3 Điều 126 như sau:

3. Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.”

    Như vậy, có 2 trường hợp về hạn thuê đất:

     Trường hợp 1: Thông thường, đối với tổ chức kinh tế xin thuê đất, dựa trên cơ sở dự án đầu tư nhà nước sẽ cho thuê đất trong thời hạn không quá 50 năm

     Trường hợp 2: Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm hoặc địa bàn thuê đất có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì nhà nước có thể xem xét kéo dài thời hạn giao đất, cho thuê đất nhưng không quá 70 năm. 

     Do thông tin mà bạn cung cấp chưa đầy đủ nên chúng tôi chưa thể tư vấn chính xác về thời hạn thuê đất trong trường hợp của bạn. Dựa trên những quy định trên, hy vọng bạn và công ty có thể xác định được những yêu cầu, điều kiện và thời hạn khi thuê đất có mặt nước ven biển. 

    Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về cho thuê đất có mặt nước ven biển đối với tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật.  Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Give a Comment